Strona Główna

 

WITAMY
w
Biuletynie Informacji Publicznej


Żłobka Miejskiego w Gryfinie


Organizacja Żłobka Miejskiego - prezentacja

 

 

 Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej

  • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198),

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.07.10.68),

  • USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000),

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.L119/1).