Status prawny

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie Ilona Bara

Żłobek Miejski w Gryfinie jest jednostką organizacyjną Gminy Gryfino nieposiadającą osobowości prawnej i działa w oparciu o:

  • ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech,
  • ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
  • ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Organem prowadzącym Żłobek Miejski w Gryfinie jest Gmina Gryfino
Na czele żłobka stoi dyrektor mgr Ilona Bara.