Godziny pracy

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie Ilona Bara

Żłobek funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych ustawowo wolnych od pracy oraz przerw urlopowo-remontowych, których termin podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Żłobek jest czynny w godzinach 630 do 1630 , tj. 10 godzin dziennie.