Zasady rekrutacji

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie Ilona Bara

Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci w wieku:

  1. od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia;
  2. od 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – po złożeniu przez rodziców oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

W pierwszej kolejności do Żłobka przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gryfino.

Coroczną rekrutację dzieci do Żłobka przeprowadza się w terminie od dnia 15 maja do 30 czerwca na rok szkolny zaczynający się od września danego roku.
W trakcie roku szkolnego dzieci są przyjmowane w miarę wolnych miejsc w Żłobku.

               Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka 2019-2020